{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

本地HK$299起免運|🔥即日HK$1200免運

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

產品保養申請流程


買完玩具番去幾個月就叉唔到電!?
用左2次就壞左無反應!?
無線玩具連唔到遙控!?
APP控制玩具有問題!?


放心!Waddy Store 大部分既產品都有提供由購買日開始計起 1年既保養 。
只需要用5-10分鐘提前做好預約,就可以去我地兩間門市安排產品保養跟進。


** 所有壞貨並不提供即時一換一服務 **


產品保養申請流程:
 1. 填妥產品維修保養表格,請務必提供正確資料以免延誤。
 2. 填妥接格後,可随時將有問題產品交回。為加快處理,請用紙寫上訂單號碼、姓名、聯絡方法以及「壞貨更換」字眼連同產品一併退回俾我地。
  • 寄付: 以形式寄出後提供順豐單號
  • 門市: 自行將產品帶到揀選地點
 3. 收到客人退回既產品後會做簡單測試;如證實產品有問題,會安排將壞貨寄俾廠商做退換。
 4. 當我地收到廠商寄既新貨後,客戶服務同事會透過 Whatsapp通知客人;同時跟番客人填表格個陣揀既取回產品方式安排。
  • 寄件: 以到付形式寄出後提供順豐單號
  • 自取: 門市 同事收到貨後,會 Whatsapp通知客人到取


因為人手緊拙,我地恕不接受任何未有預約既產品保養,即使客人親臨門市藉此等有關部門能集中處理所有產品保養跟進。

請留意廠商需要先收到有問題既產品後再安排寄出新產品;由我地收到客人退回產品後開始計算,整個過程約需要14至21個工作天。如遇上已停產,廠商可能會安排同款式但其他顏色,甚至功能近似之產品作為替代,視乎不同廠商安排。

同時我地希望客人可以親身去我地兩間門市拎產品,最重要可以即時檢查清楚確保產品無問題先離開,從而減少需要再次就同樣事件到訪既機會。

如有任何問題,歡迎透過Whatsapp聯絡我地客戶服務同事 (https://wa.me/85263420058) 查詢有關產品保養事項。


Waddy Store 保留隨時更改以上細則之權利。如有任何爭議,Waddy Store 將保留最終決定權。